Az Etikai Kódex normák és szabályok gyűjteménye, melynek legfontosabb célja, hogy a benne rögzített elvek útmutatóul szolgáljanak a KLASZTER Tagjainak együttműködéséhez és az etikus magatartásához. A benne megfogalmazott értékek és hozzáfűződő szabályok a KLASZTER minden tagjára érvényesek. Ezen értékek betartása közös érdekünk, az etikus együttműködés jó példakánt szolgál a külső környezet számára, mely a vízitúrázással, vízi természetjárással kapcsolatos értékeket is megfelelően tükrözi.

Teremtett értékek, adatok és információk

A KLASZTER egyes tagjai által előállított szellemi érték a TAG tulajdona, azt a KLASZTER más tagja nem használhatja sajátjaként, a szerző beleegyezése nélkül. A szellemi termék tulajdonosa a KLASZTER számára átadhatja a szellemi termék jogát. A KLASZTER a továbbiakban ezt forrásmegjelöléssel használhatja. Ugyan ez igaz a tagok egymás közötti viszonyára is.

Kölcsönös bizalmon alapuló együttműködés

A KLASZTER egymással konkurens tagjai egyéni működésüket az egymás kölcsönös tiszteletben tartásával, a verseny törvényi és íratlan szabályainak maximális betartásával végzik, egymás jó hírnevére ügyelve. A KLASZTER tagjai a közös célok érdekében, az adott helyzethez igazodva együttműködnek egymással, a saját erejük és lehetőségük erejéig.

Névhasználat és külső kommunikáció

Tilos a KLASZTER nevét bármilyen politikai állásfoglalás során használni. A KLASZTER külső kommunikációja minden esetben meg kell feleljen az etikai normarendszerének és tükröznie kell azt. A KLASZTER közös céljai elérésének érdekében történő kommunikáció során használni kell a KLASZTER megjelenési elemeit és nevét.

Konstruktív munka fontossága: a KLASZTER tagjaitól elvárt a konstruktív hozzáállás egy-egy adott témához. Amennyiben a tagnak nincs lehetősége a közös munkába belefolynia, ezt jelezze. A KLASZTER céljai elérésének érdekében kizárólag a konstruktív közös munka vezet eredményre, minden egyéb viselkedés a célok elérését nehezíti. Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy a fentieket figyelembe véve segítse a KLASZTER munkáját!