PREAMBULUM

A MAGYAR VÍZITÚRA KLASZTER (továbbiakban: KLASZTER) nem jogi személyiségű szervezet, alapító szervezete a Duna-Régió Víziturisztikai Szövetség, a célokkal egyetértő szervezetekkel egyetemben. A KLASZTER-be való belépés ingyenes, tagdíj nincs. Az alapítás oka a 2021 február 18-i webkonferencián elhangzottak, a tagság alapja önkéntes jelentkezés után a facebook vszoesz csoport tagsága.

CÉLOK ÉS FELADATOK

– A KLASZTER tagjai illetve a külső környezet által meghatározott közös érdekvédelmi célok elérése,

– Piacvédelem,

– A vízi-turizmus fenntartható fejlődésének elősegítése,

– Szakmai javaslatok készítése a vízi-turizmust érintő témakörökben (turizmusfejlesztés, szabályzatok, törvények),

– Egyéni vállalkozók, mikro és kkv. vállalkozások számára megfelelő és elérhető pályázatok életre hívása, közös etikai kódex kialakítása.

– Megfelelő gazdasági, jogi és oktatási környezet kialakításának elősegítése

– Tudásmegosztás

– Lobbitevékenység

MŰKÖDÉS, (SZMSZ – kidolgozás alatt)

A KLASZTER alapító szervezete a DR-VTSZ. A KLASZTER vezetősége az alapítás évében a DR-VTSZ vezetése, mely 1 fő tagot delegál, egyenértékű szavazattal a KLASZTER működésébe. Tevékenysége társadalmi munkában történik, az etikai normák elfogadásával. A manageri munkára, divíziók vezetésére személyi jelöléseket, felajánlásokat várunk és elfogadunk, a KLASZTER tagságának 2/3 szavazatával választjuk meg.

A KLASZTER különféle divíziókból áll, ezek a vízitúra szolgáltatói szervezetek jellemző tevékenységi körei. A divíziók száma változhat igénytől függően Egy tag több divízióhoz is tartozhat. Mindezeken kívül a KLASZTER létrehozhat különféle szakmai csoportokat, a céljaink elérésének elősegítésére.

A KLASZTER tagjai az internet segítségével, előre egyeztetett felületen tartják egymással a kapcsolatot, ha szükséges, döntéseket közösen, szavazással (50%+1) hoznak, célokra és összejövetelekre bármely tag javaslatot tehet. Ha a külső környezet megkívánja, összehívjuk a tagságot. Javaslattételre mindenkinek lehetősége van, ezeket a központi e-mail címre várjuk. Ha a KLASZTER véleményére, javaslataira külső szereplők számítanak, azt minden tagnak lehetősége lesz megismernie.

A KLASZTER etikai kódexének, normarendszerének és működésének, alapcéljaink (alapvető működés) megváltoztatásához a tagság 2/3-nak beleegyezése szükséges.

KLASZTER TAGJAI

Elsősorban gazdasági és vállalkozói tevékenységet végző gazdasági és civil szervezetek lehetnek, akik valamilyen módon kapcsolódnak a vízitúrázáshoz, vízi-turizmushoz. Minden szervezetet egy tag képviselhet, egy szavazattal rendelkezik, ha arra kerül a sor. A tagok elfogadják, hogy a közös célok érdekében együttműködnek, a KLASZTER munkáját saját erejükhöz mérten segítik, hozzáállásuk konstruktív. Az első belépők után a tagok a későbbiekben legalább 3 tag ajánlásával léphetnek be a KLASZTERBE. A KLASZTERNEK magánszemély tagjai is lehetnek, az Ő szavazatuk jogi személyiséggel rendelkező szervezeteket érintő kérdésekben nem számít. A tagság automatikusan megszűnik, ha a tag a KLASZTER etikai normáit nem tartja be. Belépő nyilatkozat innen tölthető le.

KLASZTER MEGSZŰNÉSE

A KLASZTER megszűnik, ha a tagság 2/3-a a megszűnés mellett szavaz.

A KLASZTER „TELEPHELYE”

A KLASZTER személyes találkozóinak mindenkor helyet ad a Kisbodaki Vízi kultúrház épülete, mely a KLASZTER tagjai által – előzetes egyeztetés után – vízitúrás célokra használható.